Социјалне мреже :

Артикулација времена рада у продуженом боравку


Када је редовна настава пре подне:

 1. 07.30 – 07.50 Пријем ученика, лична хигијена и доручак;
 2. 07.50 – 08.00 Одлазак на редовну наставу;
 3. 08.30 – 11.30 Редовна настава;
 4. 11.30 – 12.00 Лична хигијена и ручак;
 5. 12.00 – 13.00 Израда домаћег задатка;
 6. 13.00 – 13.30 Хигијенска припрема за ужину и одлазак на велики одмор;
 7. 13.30 – 14.00 Провера стеченог знања;
 8. 14.00 – 15.00 Слободне активности (говорно – језичке радионице, физичка активност, рекреација, боравак напољу, музичке и креативне радионице…);
 9. 15.00 – 15.30 Хигијенска припрема за ужину и одлазак на велики одмор;
 10. 15.30 – 16.30 Слободно време (друштвене игре, цртани филм, слушање музике за децу…).


Када је редовна настава по подне:

 1. 07.30 – 08.10 Пријем ученика и слободно време;
 2. 08.10 – 08.30 Лична хигијена и доручак;
 3. 08.30 - 09.30 Израда домаћег задатка;
 4. 09.30 – 10.00 Хигијенска припрема за ужину и велики одмор;
 5. 10.00 – 11.00 Слободне активности (говорно – језичке радионице, физичка активност, рекреација, боравак напољу, музичке и креативне радионице…);
 6. 11.00 – 11.30 Лична хигијена, ручак и одлазак на редовну наставу;
 7. 11.30 - 15.05 Редовна настава;
 8. 15.05 – 15.30 Хигијенска припрема за ужину и одлазак на велики одмор;
 9. 15.30 – 16.30 Слободно време (друштвене игре, цртани филм, слушање музике за децу…).