Социјалне мреже :

ОШ "Свети Сава", Ниш

Гарсије Лорке бб

018 538 199

018 538 200

018 233 891

ПИБ – 100615209

Матични број – 07293003

Шифра делатности

8520 – Основно образовање