Социјалне мреже :

Историјат

Прошло је више од три деценијe од како је ОШ „Свети Сава“ започела са радом.

Након петогодишњих припрема пројектовања и изградње, школа је отворена 1980. године. По расположивом простору и капацитету највећа је у нишком региону и једна од највећих у Србији. Пројектована је да буде једна од првих школа у тадашњој Југослсвији заједно са Регионалним заводом за унапређивање васпитања и образовања и Центром за усавршавање наставника и иновације у настави.Грађевински пројекат израдила је Љиљана Давидовић, а педагошки пројекат тим стручњака на челу са проф. Др Милутином Ђорђевићем .

#

Галерија

У пројектовању и реализацији дата су многа функционална решења за савремену организацију наставе образовања и васпитања која су и данас актуелна. Школски простор рађен по систему блоковских макројединица, добар избор локације и велика површина за школско двориште , око три ипо хектара у огледној функцији, као и изградња објекта за рад Педагошког завода и Центра за усавршавање наставника.

За рад и извођење наставе и ваннаставних активности замишљено је да се бирају најбољи и најспособнији кадрови. После неколико година рада постигнути су заиста изванредни резултати на свим пољима, тако да је ова школа избила у сам врх не само на територији општине већ и шире. Конструкција школске зграде рађена је по високим европским стандардима на највишем нивоу.Сам школски простор грађен је на начин који омогућује интензивни образовно васпитни рад са ученицима, школску сарадњу са родитељима и друштвеном средином.

#

Учионички и кабинетски систем наставе нуди нова решења својом флексибилношћу и мобилношћу. Учионице и кабинети са припремним просторијама омогућавају групни и индивидуални рад ученика, припремање наставника и смештај учила и радног материјала. Ту је и савремено организовани простор за рад стручних сарадника и здравствене службе.

Уједном делу школског простора налази се спортски комплекс који чине фискултурна сала, сала за корективну гимнастику и свлачионице. Изграђени су и терени за мале спортове. У плану је и обогаћивање зелене површине.

Школа поседује и велику салу за друштвене и друге образовно васпитне активности ученика, за едукацију родитеља и организацију разних свечаности.

Вредне пажње су и просторије за продужени боравак.са школском кухињом као и школска библиотека са медиатеком.

Школа се може похвалити и развијеним системом мултимедијалних јединица, који чине школски разглас, интерна телевизија, обиље најсавременијих техничких средстава који омогућавају актуелизацију и унапређивање наставног процеса.

У приземљу зграде налазе се и просторије за школску управу и административне послове.

Основна школа Свети Сава налази се на једној од најлепших локација у граду, поред истоименог парка на булевару Немањића.Насеље у коме се налази школа са двориштем спада у ред најгушће насељених делова Ниша.

На самом почетку рада школа је имала око 2000 ученика јер је прилив становништва био велики због изградње околних стамбених зграда.

У нашој школи поклања се изузетна пажња сваком ученику и брине о његовом учењу, васпитању и напредовању. Посебна пажња поклања се најмлађима који су у фази прилагођавања на нову школску средину. Учионице и кабинети за старије разреде налазе се углавном на првом спрату школске зграде, а блоком А и Б подељени су на кабинете друштвено-језичког и природно-- математичког смера. Ови кабинети опремљени су најсавременијим наставним средствима. Тиме се омогућава ученицима да брзо уче и напредују.

Наши наставници су професионалци у свом послу, што доказују и високи резултати њихових ученика на многим такмичењима општинског, регионалног и републичког нивоа.

Цео објекат обезбеђен је видео надзором и алармним системом.

#

Велику помоћ у раду наставнику свакодневно пружа стручна служба. У школи раде педагог, психолог и логопед. Уз стручни надзор ове службе ученици лакше савладавају своје проблеме у учењу понашању, међусобним односима са вршњацима.Ураду с најмлађима улажу се и велики напори како би се превазишли најразличитији проблеми у говору.

Доста пажње поклања се и сарадњи са родитељима.Усвечаној сали често се за родитеље организују различита предавања о васпитању, раду и напредовању деце.Школска здравствена служба са великом одговорношћу прати здравствено стање деце.

Једна од веома посећених просторија је школска библиотека са медиатеком.Библиотека поседује богат фонд књига.Ту је незаобилазна школска лектира, стручна литература, часописи, енциклопедије.Усклопу библиотеке ђацима је на располагању и пространа читаоница.

Оно што ученичку пажњу данас заокупља је свакако рачунарство.У савремено опремљеној учионици за информатику наши ученици се стално усавршавају за рад на рачунарима.

Свака школа ако жели да усавршава свој наставни процес и рад мора да прати савремене токове и достигнућа као и да се опрема новом техником.Свесни да применом средстава масовних комуникација можемо унапредити наставу у нашој школи постепено развијамо интерну телевизију..У оквиру школске телевизије више година ради кино фото секција која има доста развијену продукцију.Годишње се изради и по десетак научно популарних филмова који се употребљавају у настави и ваннаставним активностима.Ученици наше школе тако су у прилици да често погледају такве филмове захваљујући доброј техничкој опремљености.Употребом таквих видео материјала ученици лакше и брже стижу до одређених знања.

Поред редовне наставе у школи постоје добри услови за ваннаставне активности, за рад секција, друштвене активности, приредбе, сусрете,забаве и дружења.

Аутори текста
Владимир Манић, учитељ
Игор Илић, учитељ