ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Артикулација времена рада у продуженом боравку:

 

Када је редовна настава пре подне:

07.30 – 07.50  Пријем ученика, лична хигијена и доручак;

07.50 – 08.00  Одлазак на редовну наставу;

08.30 – 11.30  Редовна настава;

11.30 – 12.00  Лична хигијена и ручак;

12.00 – 13.00  Израда домаћег задатка;

13.00 – 13.30   Хигијенска припрема за ужину и одлазак на велики одмор;

13.30 – 14.00  Провера стеченог знања;

14.00 – 15.00 Слободне активности  (говорно – језичке радионице, физичка активност,

                          рекреација, боравак напољу, музичке и креативне радионице…);

 15.00 – 15.30  Хигијенска припрема за ужину и одлазак на велики одмор;

15.30 – 16.30  Слободно време (друштвене игре, цртани филм, слушање музике за

                          децу…).       

 

Када је редовна настава по подне:

07.30 – 08.10  Пријем ученика и слободно време;

08.10 – 08.30  Лична хигијена и доручак;

08.30 -  09.30  Израда домаћег задатка;

09.30 – 10.00  Хигијенска припрема за ужину и велики одмор;

10.00 – 11.00  Слободне активности  (говорно – језичке радионице, физичка активност,

                          рекреација, боравак напољу, музичке и креативне радионице…);

 11.00 – 11.30  Лична хигијена, ручак и одлазак на редовну наставу;

11.30 -  15.05  Редовна настава;

15.05 – 15.30  Хигијенска припрема за ужину и одлазак на велики одмор;

15.30 – 16.30  Слободно време  (друштвене игре, цртани филм, слушање музике за

                          децу…).