ФИЗИКА

 

Физика се у нашој школи изводи у кабинету специјализованом за наставу физике.

            У реализацији наставних јединица предмета физике неопходна је примена експеримената и установљавање очигледне наставе.Постојеће негативне економске тенденције, у свом пуном облику одразиле су се на школство, науку и комплетно образовање.Недостатак наставних средстава, хронична неопремљеност кабинета, незанимљив приступ реализацији наставних јединица, условио је пад интересовања ученика за све предмете, па и физику.

            У новонасталој ситуацији, постојећи проблем у нашој школи, разрешен је на тај начин што смо у кабинет физике инсталирали одређени број рачунара.Уз помоћ стручног тима извршена је израда комплетних лабораторијских вежби из наставних предмета физика, за 7 и 8 разред.

            Спроводећи непосредну реализацију наставног плана и програма, примењујући рачунаре, предавачи и ученици врло једноставно и лако разрешавају све задатке, практично играјући се при том физике.Вежбе које су израђене, презентоване су на рачунарима са јасним анимацијама и објашњењима.

 

ИЗГЛЕД УЧИОНИЦЕ

 

            Примена активне наставе, поред осталог подразумева и другачији размештај и распоред ученика у кабинету физике.Ради реализације наставних задатака, примењујући методе активне наставе, ученици су у кабинету физике размештени и формирани на својим радним местима у облику ћириличног слова П.На овај начин ученици су непосредно и директно упућени једни на друге, тако да је тимски рад неминован у оваквом виду реализације наставног плана и програма.

ТАКМИЧЕЊА

 

            Ове школске године такмичили су се следећи ученици:

6 разред

1.Анђела Тодоровић

2.Ања Јовановић

3.Јелена Ђикић

4.Анђела Крстић

5.Мила Мирковић

6.Јован Вујовић

 

 

 

 7.разред

1.Станислав Тодоровић

2.Јелена Костић

3.Братислава Величковић

4.Катарина Петровић

5.Јована Живановић

 

8.разред

1.Анђела Шарковић

 

 

            На општинском такмичењу изузетан успех постигли су Анђела Шарковић са директном проходносћу постигнутом претходне сколске године  и Станислав Тодоровић са освојених 100 поена, док се Јелена Костић пласирала се на окружно такмичење.

 

            На окружном такмичењу, Анђела Шарковић освојила је 100 поена и 1. место, а Станислав Тодоровић награђен је похвалом и пласманом за републичко такмичење.

Ања Тодоровић са освојеним трећим местом пласирала се за републичко такмичење, док су Ања Јовановић  и Јелена Ђикић добиле похвале на окружном такмичењу.

            На републичком такмичењу резултати су следећи:

  1. Анђела Шарковић- 100 поена - 1.место- и пласман за олимпијаду
  2. Станислав Тодоровић- 100 поена-1.место
  3. Анђела Тодоровић-                3.место

 

На Српској физичкој олимпијади :

 Анђела Шарковић  - освојила је 1.место

 

 

 

СЛОБОДНЕ АКТИНОСТИ МЛАДИХ ФИЗИЧАРА

 

            У оквиру слободних активности, посебно се посвећује пажња ученицима који имају посебне склоности за посебне гране физике.Тако заинтересовани ученици, своје интересова-ње обогаћују  и презентују осталим ученицима како би и њих подстакли да пронађу оно што их интересује.

          Тако су створена нова интересовања:

-за астрофизику: Дамјан Денић-VIII-1

-за технику: Николић Петар-VIII-4

-за електронику: Костић Лаза-VIII-1

-за фотографију: Матеја Игњатовић-VIII-1

 

СПЕЦИЈАЛЦИ ЗА ФИЗИКУ

 

            Многи наши ученици своја интересовања, која су започела у основној школи настав-или  су и у средњој, у специјализованом одељењу за физику, у гимназији "Светозар Марко-вић": Урош Крстић , Миодраг Марковић, Данило Стајковић, Петар Пејовић...