ИНОВАТИВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

      Иновативни приступ у настави, стално праћење нових достигнућа и трендова ради постизања бољих резултата, насушна је потреба сваке институције која се бави васпитно-образовним радом.

      У ОШ „Свети Сава“ већ годинама се негују такви приступи, прате научно-техничка достигнућа којима се ученици боље мотивишу на рад, шире видици њихових интересовања, подстичу на креативност.