МОДЕЛИ МОЛЕКУЛА ДНК-а

Креативни шестаци наставнице Г.Рилак праве моделе молекула ДНК-а којима приказују облик и грађу. Ланци личе на мердевине увијене у спиралу на којој су 4 базе A, T, G и C, које се увек спајају на исти начин што су ученици уочили и представили одговарајућом комбинацијом боја различитим техникама.