Little Heroes Saving the World

Наша школа је ове школске године учествовала у међународном eTwinning пројекту под називом Little Heroes Saving the World. Пројекат је посвећен подизању еколошке свести код ученика, едукацији и мотивацији заштите наше животне околине и суочавања са глобалним еколошким проблемима.

У току процеса пројекта ученици и наставници су имали прилику да упознају нове и унапреде постојеће ИКТ компетенције, прошире своје знање о екологији и друже се и размењују искуства са пријатељима из Турске. Као резултат настали су многи едукативни филмови

https://youtu.be/yhLxsGwyTD8

https://youtu.be/jWENLZQ9ETY

https://youtu.be/9kcmq25xxFE

https://youtu.be/0MVyIEyNTSQ

https://youtu.be/7LRQsXZozQo

https://youtu.be/wBm1-baANc0

 Циљ пројекта је  уочавање негативних последица загађења које из генерације у генерацију убрзано расте , развијање вештина којима се суочавамо са овим проблемом и развијање правилног односа према околини. Почевши од наше непосредне околине развијамо свест о регионалним, националним и глобалним проблемима. Крајњи производ овог занимљивог пројекта је заједничка е-књига коју су сачиниле заједно све партнерске школе.

https://www.storyjumper.com/book/showframe/106368566/608dc593aa8c7#page/1