Огледи на тему "Тоне-плива, раствара се - не раствара се"

Одељење 3/3, учитеља Игора Илића, је у оквиру наставне теме „Нежива природа”,
вршило огледе на тему “Тоне - плива, раствара се – не раствара се”. Добили смо одговоре на многа питања:

1. Оглед о растворљивости различитих материја: Потребан материјал: 3 чаше, вода, 2 коцке шећера, ситан шећер, кашика и мастило. Задаци: У сваку чашу сипај воду.У једну стави 2 коцке шећера, у другу стави кашику ситног шећера, а у трећу сипај мастило или прехрамбену боју. У којој чаши ће се најпре растворити шећер и мастило и зашто? Од чега зависи брзина растварања? Брзина растварања зависи од материје која се ______________________.


2. Оглед у води уз мешање: Потребан материјал је исти с тим што је додатни задатак да се кашичицама меша свака чаша. Ученици треба да одговоре на питање да ли брзина растварања зависи и од мешања? Мешањем се шећер ________________________.


3. Оглед у топлој и хладној води: Потребан материјал: две коцке шећера, 2 чаше, топла и хладна вода. Задаци: У једну чашу сипај топлу, а у другу чашу хладну воду.У сваку чашу стави по две коцке шећера. У којој чаши се шећер брже растворио? Закључак: Брзина растварања зависи од ____________________.


4. Оглед о различитим течностима: Потребан материјал је: три чаше, млеко, вода, уље, коцке шећера, кашичице. Задаци: У сваку чашу сипај исту количину
воде, млека и уља. Затим у сваку чашу стави по две коцке шећера и промешај. Да ли се шећер у свакој течности растворио? Закључак: Све течности не растварају _________________________.