Безбедност деце на интернету

 У среду, 24. Фебруара 2016. одржано предавање четвртом разреду о електонском насиљу. Тема - безбедност деце на инетренету. Прича је била посвећена вршњачком насиљу, како почиње и како се одбранити од „on line predatora“. Акценат је стављен на  то да шта не раде у реалном животу - не раде ни на интернету.

Сајтови за пријаву нелегалног садржаја на интернетy kliknibezbedno.rs  www.netpatrola.rs

  

 

 

 Предавање одржала Маријана Николић, професор разредне наставе.